Tüzükler

R.G. Tarihi R.G. Sayısı Tüzükler
13.11.2004 25642 Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (Karar Sayısı:2004/8061)
19.06.2002 24790 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
18.12.1983 18255 Rahim Tahliyesi Ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi Ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük
10.01.1983 17924 Özel Hastaneler Tüzüğü
11.01.1974 14765 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
19.02.1973 14453 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük
19.02.1960 12578 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
12.10.1957 9730 Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Tüzük
06.05.1939 4201 Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük
23.09.1935 3113 İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Nizamnamesi